HISTORICKÉ POVODNE NA VÁHU

Význam vodných stavieb na Váhu kedysi spočíval najmä v povojnovej obnove, spriemyseľňovaní a vysokom dopyte po elektrickej energii. Dnes je najväčší prínos priehrad
exambusiness exam na rieke Váh hlavne v protipovodňovej ochrane miest a obcí, ktoré ležia pri Váhu, a tak zabraňujú vzniku povodní, ktoré tento región postihovali pravidelne. Continue reading

Posted in Kultúra | Leave a comment

Pozor na zábavnú pyrotechniku

Príslušníci Hasičského a záchranného zboru evidujú každoročne v súvislosti s oslavami príchodu Nového roka, ale aj niekoľko týždňov vopred zvýšené množstvo výjazdov k požiarom spôsobeným v dôsledku neodbornej a neopatrnej manipuláciie so zábavnou pyrotechnikou. Continue reading

Posted in Nezaradené | Leave a comment